Olwyn Rwber

 • Rubber wheel

  Olwyn rwber

  Capasiti dwyn mawr o ansawdd da, ymarferol a syml, bywyd gwasanaeth hir, gwasanaeth cyfleus.
  Un o fanteision mwyaf sylweddol olwyn Rwber yw eu gallu i amsugno anwastadrwydd tir i ddarparu taith esmwythach, heb daro ac ysgwyd.
  Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth gludo cargo cain.
  Pan gânt eu defnyddio ochr yn ochr â chastiau, mae gan olwynion niwmatig fuddion sylweddol, gan gynnwys:
  Galluoedd llwyth mawr. Mae olwynion rwber yn gymwysiadau poblogaidd, diwydiannol oherwydd eu gallu llwyth mawr.