Offer Gardd

 • Lawn roller

  Rholer lawnt

  Mae rholer lawnt yn ddelfrydol ar gyfer dileu difrod a helpu i sefydlu tyfiant newydd ar gyfer lawnt berffaith, iach. Y dewis cyntaf o gerbyd hamdden awyr agored, cyfleus, ymarferol ac effeithlon. Gwarchod yr amgylchedd. Cyn plannu hadau glaswellt newydd, gall rholer lawnt helpu i lefelu tir anwastad. Ar ôl hadu, mae rholio yn helpu i gyflymu egino trwy sicrhau bod hadau'n cysylltu â'r pridd. Defnyddiwch rholer lawnt llawn dŵr i helpu tywarchen newydd i ymsefydlu, gan dynnu pocedi aer a sicrhau bod gwreiddiau'n cysylltu â'r pridd. Os yw cnofilod a phryfed wedi niweidio'ch glaswellt, mae rholer lawnt yn helpu i lyfnhau'r lawnt am unffurfiaeth.
 • wheelbarrow

  berfa

  Mae'r ferfa wedi'i hadeiladu o'r llawr i fyny gyda'r gweithiwr proffesiynol mewn golwg.
  Y dewis cyntaf o gerbyd hamdden awyr agored, cyfleus, ymarferol ac effeithlon. Diogelu'r amgylchedd.
  Bydd hambwrdd mesur trwm wedi'i uwchraddio yn trin y swyddi anoddaf.
  Mae teiar di-fflat yn caniatáu ar gyfer defnydd parhaus yn y safleoedd swyddi anoddaf.
  Mae'r ferfa wedi'i hadeiladu o'r llawr i fyny gyda'r gweithiwr proffesiynol mewn golwg.